Serdecznie zapraszamy do rekrutacji na szkolenia ustawiczne dla personelu medycznego, poniżej znajdą Państwo daty poszczególnych szkoleń:

  1. 09.2017- 30.10.2017

odbędzie się szkolenia ustawiczne  dla pielęgniarek i położnych pracujących w Ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji wymagane Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności organizowane przez Gameta Gdynia Centrum Zdrowia sp. z o. o.

  1. 09 – 30.10. 2017

odbędzie się szkolenie ustawiczne dla embriologów i pracowników pracowni seminologicznych Ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji oraz  pracowników Banków komórek rozrodczych i zarodków  wymagane Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności organizowane przez Gameta Gdynia Centrum Zdrowia sp. z o. o.

  1. 09 – 30.10. 2017

odbędzie się szkolenie ustawiczne dla lekarzy pracujących w Ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji wymagane Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności organizowane przez Gameta Gdynia Centrum Zdrowia sp. z o. o. .

Kontakt pod adresem: rekrutacja@gameta.pl

UWAGA: REKRUTACJA NA SZKOLENIA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA