Zapraszamy do rekrutacji wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu wstępnym dla pielęgniarek i położnych zgodnie z wymaganiami stawianymi ośrodkom medycznie wspomaganej prokreacji.

Poniżej program szkolenia. Termin realizacji szkolenia: 06-20.07.2018r. Gameta Rzgów. Serdecznie zapraszamy.

szczegolowy_program_szkolenia_wstepnego_dla_pielegniarek_i_poloznych