Program ma zostać uruchomiony od 1 czerwca 2024r.

NIE CZEKAJ! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ!

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji o programie, prosimy o kontakt telefoniczny tel. 42 645 77 77 lub wypełnienie formularza.

Nasz konsultant udzieli wszelkich informacji o programie i zasadach kwalifikacji!

Do programu będą zakwalifikowane pary:

 • ze stwierdzoną lub nieskutecznie leczoną niepłodnością w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu,
 • będące w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
 • te, które mają kriokonserwowane i przechowywane zarodki, w ramach wcześniej realizowanych procedur.
 • wiek kobiet do 42. roku życia, korzystającej z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia,
 • wiek kobiety do 45. roku życia jeśli korzysta z dawstwa oocytów lub zarodka,
 • wiek mężczyzn do 55. roku życia.

Z kolei pacjenci z chorobami onkologicznymi, będą mogli zabezpieczyć płodność na przyszłość poprzez pobranie i przechowywanie gamet przed lub w trakcie leczenia onkologicznego. W tym wypadku program obejmie kobiety od okresu dojrzewania do 40. roku życia i mężczyzn od okresu dojrzewania do 45. roku życia.

To, że para już wcześniej korzystała z in vitro lub ma dzieci, nie dyskwalifikuje jej z możliwości udziału w Programie.

Wykluczenie z Programu:

 1. Niespełnienie kryteriów kwalifikacji do Programu.
 2. Przeciwskazania medyczne, w szczególności:
  • w przypadku korzystania z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia:
   • nieodpowiednia reakcja na przeprowadzoną w ramach programu stymulację jajeczkowania – brak pozyskania co najmniej dwóch dojrzałych komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji do in vitro, w każdym z osobna
   • czynniki medyczne uniemożliwiające wykonanie procedury in vitro dającej szanse na uzyskanie ciąży lub poród dziecka.
  • W przypadku korzystania z dawstwa oocytów lub dawstwa zarodka:
   • czynniki medyczne uniemożliwiające wykonanie procedury in vitro dającej szansę na uzyskanie ciąży lub poród dziecka.

W ramach Programu para ma prawo skorzystać z 6 procedur in vitro, w tym: 

 • maksymalnie 4 programów in vitro z własnymi komórkami rozrodczymi i dawstwem nasienia,
 • maksymalnie 2 programów in vitro  z komórkami jajowymi od dawczyń – z możliwością zapłodnienia maksymalnie 6 komórek rozrodczych w ramach jednego cyklu;
 • maksymalnie 6 procedur z dawstwem zarodków – przy czym za jeden transfer zarodka uważa się jeden cykl leczenia.