Czasami u naszych pacjentów nie można znaleźć żadnych plemników w ejakulacie oraz w materiale pobranym podczas punkcji jądra i najądrza (metoda TESE, MESA). Oznacza to niemożliwość zajścia w ciążę podczas naturalnego współżycia jak i w wyniku innych technik rozrodu wspomaganego. W takich przypadkach pacjenci mogą skorzystać z banku nasienia. W wielu badaniach na przestrzeni lat udowodniono, że nasienie może być przechowywane w niskich temperaturach przez długi okres czasu.

Dobór dawcy z banku nasienia

Dawcę dobieramy na podstawie cech genetycznych i fenotypowych najbardziej odpowiadających przyszłym rodzicom (grupa krwi, kolor oczu, włosów, wzrost, budowa ciała). Dawcy są to młodzi, zdrowi mężczyźni, dokładnie przebadani pod względem psychicznym, genetycznym. Nasienie dawcy zostaje użyte do inseminacji po okresie karencji, wykonaniu badań wirusologicznych i mikrobiologicznych. Dane dawcy jak i biorców nasienia pozostają tajemnicą tak jak i sam fakt korzystania z banku nasienia przez daną parę.

Bank nasienia – najczęstsze wskazania:

  • ciężka oligoastenozoospermia,
  • niepowodzenia zapłodnienia pozaustrojowego z wprowadzeniem plemnika do cytoplazmy komórki jajowej (IVF-ICSI),
  • dziedziczna choroba genetyczna partnera.

Bank nasienia – wykorzystanie nasienia dawcy

Nasienie z banku może być wykorzystane do procedur rozrodu wspomaganego (inseminacja, in vitro). Inseminacja nasieniem dawcy cechuje się skutecznością rzędu 14–20%, czyli w sposób zbliżony do wskaźników naturalnych ciąż u par nie dotkniętych problemem niepłodności.

W przypadku użycia mrożonych plemników do in vitro wskaźniki ciąż są takie same jak przy użyciu nasienia niemrożonego. Kriokonserwacja nasienia nie ma wpływu na przebieg ciąż oraz zdrowie uzyskanego potomstwa.

Bank nasienia jest również szansą dla mężczyzn, którzy chcieliby posiadać potomstwo po zastosowaniu leczenia przeciwnowotworowego (radioterapii, chemioterapii). Przed rozpoczęciem terapii mężczyzna może zdeponować nasienie do banku, gdzie w odpowiednich warunkach może ono być przechowywane, aż do zakończenia leczenia i chwili kiedy zdecyduje się na uzyskanie własnego potomstwa.