Endometrioza – występowanie:

Endometriozą nazywamy występowanie endometrium poza jamą macicy. Tak nieprawidłowo umiejscowiona błona śluzowa macicy podlega podobnym przemianom jak endometrium w jamie macicy. Endometrioza najczęściej występuje u kobiet w wieku rozrodczym (8-15%) z czego w grupie kobiet niepłodnych sięga nawet do 50%. Współistnieje najczęściej z innymi patologiami narządów płciowych, w tym z wadami macicy i pochwy, mięśniakami macicy, polipami endometrialnymi, nieendometrialnymi torbielami jajników i rozrostami endometrium.

Endometrioza – objawy:

Szczególnie charakterystyczne objawy towarzyszące endometriozie to: bóle w miednicy mniejszej, bolesne współżycie i bolesne miesiączkowanie. Metodą pozwalającą na rozpoznanie endometriozy jest laparoskopia diagnostyczna.

Endometrioza, a niepłodność:

Endometrioza zaburza płodność poprzez zaburzenia w funkcjonowaniu jajowodów często powodujące ich niedrożność, zaburzenia funkcji jajnika oraz zaburzenia w interakcji plemnik-komórka jajowa. Ponadto może powodować nieprawidłowości na tle immunologicznym uniemożliwiające zagnieżdżenie się zarodka w jamie macicy.