Od roku 1978 czyli porodu Luise Brown – pierwszego dziecka urodzonego metodą in vitro na świecie urodziły się ponad cztery miliony dzieci poczętych drogą pozaustrojowego zapłodnienia. Ich rozwój fizyczny i psychiczny nie odbiega od pozostałych rówieśników.

W przypadku skrajnie obniżonych parametrów nasienia istnieje nieznaczne prawdopodobieństwo przeniesienia niepłodności przez ojca na potomka męskiego (zagrożenie takie można wykryć badaniem genetycznym mężczyzny). Tacy pacjenci maja możliwość wykonania innych badań genetycznych takich jak kariotyp i mutacja w kierunku mukowiscydozy.

W naszym ośrodku ciężarne po IVF-ICSI są objęte programem prenatalnym.