Zwykle po wprowadzeniu zarodków do macicy tylko część z nich ulega zagnieżdżeniu. Aby uniknąć ryzyka ciąży mnogiej u kobiet przed 35 rokiem życia, podaje się jeden zarodek. U kobiet po 35 roku życia dopuszczalne jest przeniesienie do macicy 2 zarodków. Pozostałe zarodki mogą być przechowywane bezpiecznie przez wiele lat.