Leczenie niepłodności to proces wielce złożony. To szereg metod mających na celu przywrócenie płodności obojga partnerów.

Niepłodność – czynniki:

Na jego efekt mają wpływ przeróżne czynniki, uwarunkowania, przebyte choroby, ale także indywidualny profil każdej pary. Dlatego też, w naszym centrum wykorzystujemy pełen aktualnie dostępny na świecie wachlarz najnowocześniejszych metod oraz schematów leczenia niepłodności. Odpowiednie techniki rozrodu wspomaganego zawsze dostosowujemy do warunków, możliwości i charakterystyki każdej pary.

Niepłodność – leczenie

Wszelkie podejmowane działania poprzedzamy gruntownym wywiadem medycznym, niezbędną diagnostyką oraz badaniami. Dopiero wtedy wspólnie z Państwem ustalamy najlepszy sposób leczenia.

Po początkowej diagnostyce niepłodności (bezpłodności) staramy się:

  • poprawić ogólny stan ginekologiczny kobiety,
  • uzyskać cykle owulacyjne,
  • zastosować odpowiednią metodę rozrodu wspomaganego.