Pośród wielu przyczyn mogących mieć wpływ na płodność kobiety warto wymienić kilka najczęstszych takich jak:

  • niedrożność jajowodów,
  • zrosty pooperacyjne,
  • endometriozę,
  • nieprawidłowości w budowie narządu rodnego.

Bardzo ważną rolę odgrywa także wiek, gdyż płodność kobiety stopniowo się zmniejsza, by w wieku około 45 lat zaniknąć zupełnie. Związane jest to głównie ze spadkiem liczby i jakości komórek jajowych, oraz wzrostem poronień w bardzo wczesnym stadium rozwoju embrionu.
Nie bez znaczenia pozostaje także psychologiczny aspekt niepłodności. W wielu doniesieniach powtarza się hipoteza sugerująca odmienną i szczególną strukturę osobowości kobiet niepłodnych. Jeśli długotrwałe leczenie tradycyjnymi metodami nie kończy się sukcesem tzn. urodzeniem dziecka, to u niepłodnych kobiet pojawia się frustracja o charakterze społecznym, psychicznym i egzystencjonalnym.