U niepłodnych mężczyzn stwierdzano w wywiadach:

  • operacje przepukliny pachwinowej,
  • przebyte zapalenia najądrza lub gruczołu krokowego,
  • żylaki powrózka nasiennego,
  • urazy jąder.

W ocenie płodności męskiej koniecznym i niezbędnym badaniem jest ocena nasienia. Ostatnie badania WHO wykazały udział mężczyzn w niepłodności u 51% par. Najczęściej stwierdzane są anomalie nasienia takie jak: zbyt mała liczba plemników, nieprawidłowa ich ruchliwość czy morfologia. Mężczyźni manifestują trudności z uzyskaniem potomstwa w inny sposób niż kobiety. Objawiają się one przede wszystkim wzmożoną aktywnością socjalną i zawodową.