Diagnostyka jest procesem bardzo złożonym i jest uzależniona od zebranego wywiadu lekarskiego. Zwykle odbywa się w ciągu dwóch cykli miesięcznych i polega na przeprowadzeniu niezbędnych badań w celu ustalenia przyczyn niepłodności.

Należy zwrócić uwagę, że proces diagnostyczny może u każdej pary przebiegać inaczej, gdyż lekarz na podstawie wyników podstawowych badań kieruje odpowiednio dalszą diagnostykę.

Jest to wiele badań dotyczących zarówno kobiety jak i mężczyzny. W naszym ośrodku w ramach badań podstawowych wykonujemy:

  • ocenę ultrasonograficzną wzrostu pęcherzyka Graafa,
  • badania określające rezerwę jajnikową w tym pomiar poziomu hormonu AMH, określający stan płodności pacjentki,
  • badanie nasienia,
  • test po stosunku tzw. PCTest,
  • histeroskopię diagnostyczną,
  • kompleksową diagnostykę immunologiczną.