W 2020 roku Gameta Szpital będzie prowadziła szkolenia wstępne, ustawiczne oraz nieupewniające dla pracowników Ośrodków  Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banków Komorek Rozrodczych i Zarodków wymagane Ustawą o leczeniu niepłodności.

1. Szkolenie wstępne dla pielęgniarek i położnych – program szkolenia
2. Szkolenie wstępne dla embriologów i pracowników pracowni seminologicznych – program szkolenia
3. Szkolenie ustawiczne dla lekarzy pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji – program szkolenia
4. Szkolenie ustawiczne dla pielęgniarek i położnych pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji – program szkolenia
5. Szkolenie ustawiczne dla embriologów i pracowników pracowni seminologicznych lekarzy pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji i banku komórek rozrodczych i zarodków– program szkolenia