W 2020 roku Gameta Szpital będzie prowadziła szkolenia wstępne, ustawiczne oraz nieupewniające dla pracowników Ośrodków  Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banków Komorek Rozrodczych i Zarodków wymagane Ustawą o leczeniu niepłodności.