W Gameta Szpital w Rzgowie odbędą się następujące szkolenia:

  1. Szkolenie wstępne dla embriologów i pracowników pracowni seminologicznej oraz pracowników Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków – TERMIN: 06/09/2019-30/09/2019
  2. Szkolenie ustawiczne dla lekarzy pracujących w Ośrodku Medycznie Wspomaganej Prokreacji – TERMIN: 06/09/2019-30/10/2019
  3. Szkolenie ustawiczne dla pielęgniarek i położnych pracujących w Ośrodku Medycznie Wspomaganej Prokreacji – TERMIN: 05/08 – 11/09/2019