W 2019 roku Gameta Szpital będzie prowadziła szkolenia wstępne i ustawiczne dla pracowników OMWP i BKRiZ wymagane Ustawą o leczeniu niepłodności.