1. 06.07 – 08.09. 2021 odbędzie się szkolenie ustawiczne  dla pielęgniarek i położnych pracujących w Ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji wymagane Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności, organizowane przez Gameta Szpital.
  2. 06.07 – 08.09. 2021 odbędzie się szkolenie ustawiczne dla embriologów i pracowników pracowni seminologicznych Ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji oraz  pracowników Banków komórek rozrodczych i zarodków  wymagane Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności organizowane przez Gameta Szpital.
  3. 06.07. – 08.09.2021 odbędzie się szkolenie ustawiczne dla lekarzy pracujących w Ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji wymagane Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności organizowane przez Gameta Szpital.
  4. 23.07 – 29.07. 2021 odbędzie się szkolenie wstępne dla embriologów i pracowników pracowni seminologicznych Ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji oraz  pracowników Banków komórek rozrodczych i zarodków  wymagane Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności organizowane przez Gameta Szpital.