W terminach wskazanych poniżej w Gameta Szpital odbędą się szkolenia wymagane Ustawą o leczeniu niepłodności:

Od 1 do 5 marca 2024 roku

  1. szkolenie wstępne dla lekarzy pracujących w  Ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, których czynności mają wpływ na jakość komórek rozrodczych i zarodków oraz bezpieczeństwo dawców i biorczyń – wymagane Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności.

Od 29 02  do 01 marca 2024 roku

  1. szkolenie ustawiczne dla lekarzy pracujących w  Ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, których czynności mają wpływ na jakość komórek rozrodczych i zarodków oraz bezpieczeństwo dawców i biorczyń – wymagane Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności.