W Gameta Szpital odbędą się następujące szkolenia wymagane Ustawą o leczeniu niepłodności:

  • w terminie od 18 do 20 marca 2024 roku: szkolenie wstępne dla pielęgniarek i położnych pracujących w  Ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, których czynności mają wpływ na jakość komórek rozrodczych i zarodków oraz bezpieczeństwo dawców i biorczyń – wymagane Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności
  • w terminie od 26 do 27 marca 2024 roku: szkolenie wstępne dla lekarzy pracujących w  Ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, których czynności mają wpływ na jakość komórek rozrodczych i zarodków oraz bezpieczeństwo dawców i biorczyń – wymagane Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności.