W 2022 roku Gameta Szpital będzie prowadził szkolenia wstępne, ustawiczne oraz uzupełniające dla pracowników Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banków Komorek Rozrodczych i Zarodków wymagane Ustawą o leczeniu niepłodności.

  • Szkolenie wstępne dla pielęgniarek i położnych
  • Szkolenie wstępne dla embriologów i pracowników pracowni seminologicznych
  • Szkolenie ustawiczne dla lekarzy pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji
  • Szkolenie ustawiczne dla pielęgniarek i położnych pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji
  • Szkolenie ustawiczne dla embriologów i pracowników pracowni seminologicznych lekarzy pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji i banku komórek rozrodczych i zarodków