SZKOLENIA REALIZOWANE W GAMETA GDYNIA:

  1. Szkolenie ustawiczne dla embriologów i pracowników pracowni seminologicznej oraz pracowników Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków – TERMIN: 07/10-23/10/2019
  2. Szkolenie ustawiczne dla lekarzy pracujących w Ośrodku Medycznie Wspomaganej Prokreacji – TERMIN: 07/10-23/10/2019
  3. Szkolenie ustawiczne dla pielęgniarek i położnych pracujących w Ośrodku Medycznie Wspomaganej Prokreacji – TERMIN: 07/10-23/10/2019