Szkolenie

Stosownie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 roku w sprawie szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji – uprzejmie informujemy, że w 2018 roku Gameta Szpital sp. z o. o. sp. komandytowa będzie prowadziła następujące szkolenia:

1. Szkolenie wstępne dla pielęgniarek i położnych – program szkolenia

2. Szkolenie wstępne dla embriologów i pracowników pracowni seminologicznych – program szkolenia

3. Szkolenie ustawiczne dla lekarzy pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji – program szkolenia

4. Szkolenie ustawiczne dla pielęgniarek i położnych pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji – program szkolenia

5. Szkolenie ustawiczne dla embriologów i pracowników pracowni seminologicznych lekarzy pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji i banku komórek rozrodczych i zarodków– program szkolenia