Gameta Gdynia: W dniach 07 – 23. 10. 2021 odbędzie się szkolenie ustawiczne dla lekarzy pracujących w Ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji  stosownie do przepisów Ustawy z dnia 25 czerwca 2015r.