Gameta Łódź, mieszcząca się w Rzgowie, przeprowadzi w dniach 6-10 czerwca 2020r. „Szkolenie ustawiczne dla pielęgniarek i położnych pracujących w Ośrodku Medycznie Wspomaganej Prokreacji”.