Szkolenie ustawiczne dla pielęgniarek i położnych pracujących w Ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji odbędzie się w dniach 3-5 listopada 2021r.