W dniach 01.07 – 05.08 2019 w Gameta Gdynia odbędzie się szkolenie wstępne dla lekarzy pracujących w Ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji – stosownie do zapisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku.