W dniach 30.08-02.09.2023 w Gameta Szpital w Rzgowie odbędzie się szkolenie wstępne dla pielęgniarek i położnych pracujących w  Ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji i Banku komórek rozrodczych i zarodków, których czynności mają wpływ na jakość komórek rozrodczych i zarodków oraz bezpieczeństwo dawców i biorczyń – wymagane Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności.