Szkolenie wstępne dla lekarzy pracujących w Ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji , odbędzie się w dniach 11-13.01.2022r. w Gameta Szpital