Prezydent Polski złożył podpis! Dr hab.n.med Michał Radwan otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu! Gratulujemy bardzo serdecznie Panu Profesorowi!

Pracownicy Klinika Gameta