Celem projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Zabezpieczenie płodności u osób z chorobą nowotworową poprzez wdrożenie dwóch nowych usług przez Gameta Gdynia Centrum Zdrowia sp. z o.o w Gdyni.” jest podniesienie konkurencyjności Gameta Gdynia Centrum Zdrowia sp. z o.o. poprzez wprowadzenie dwóch nowych usług. Mają one na celu zabezpieczenie płodności kobiety i mężczyzny, u których została wykryta choroba nowotworowa. Stosowanie radio- i chemioterapii w większości przypadków prowadzi do niepłodności. Usługa będzie świadczona przed rozpoczęciem leczenia właściwego (onkologicznego) Pacjenta. Inwestycja wpisuje się ściśle w kierunek badawczy Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Wnioskodawca zakłada współpracę z Gdyńskim Centrum Onkologii.

Wartość Projektu: 819 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 360 360,00 PLN