Pierwsza wizyta w klinice leczenia niepłodności zazwyczaj wiąże się z ogromnym stresem. Warto się do niej odpowiednio przygotować. Ważne jest, aby na pierwszej wizycie lekarz miał okazję spotkać się z obojgiem partnerów, ponieważ problem niepłodności w równym stopniu może leżeć po stronie kobiety, jak i mężczyzny. Należy zabrać ze sobą wyniki wykonywanych do tej pory wszelkich badań, również tych, które w ogóle nie kojarzą nam się z kwestią płodności.

W szczególności pacjenci powinni zabrać wyniki:

  • badań laboratoryjnych,
  • karty informacyjne z pobytów w szpitalu,
  • opisy ewentualnych zabiegów lub operacji.

Pierwsza wizyta opiera się przede wszystkim na rozmowie na temat stanu zdrowia pacjentów – specjalista zbiera wywiad lekarski. Ma on na celu wskazanie potencjalnych przyczyn występującej niepłodności. Partnerzy zostaną zapytani o ogólny stan zdrowia i stan fizyczny, a także przyjmowane leki, historię chorób przewlekłych oraz prowadzony styl życia. Podczas wizyty lekarz zbada pacjentkę, może wykonać również badanie USG, natomiast pacjent może zostać poproszony o oddanie nasienia do badania. Może również chcieć zbadać pacjenta lub poprosić o konsultację urologa.

Wszystkie zadane podczas wywiadu pytania i przygotowane dokumenty pozwolą lekarzowi ocenić stan zdrowia pary oraz dobrać odpowiednie metody diagnostyczne.

Diagnostyka niepłodności jest procesem bardzo złożonym i jest uzależniona od zebranego wywiadu lekarskiego. Zwykle odbywa się w ciągu dwóch cykli miesięcznych i polega na przeprowadzeniu niezbędnych badań w celu ustalenia przyczyn niepłodności.

Do podstawowych badań mężczyzny możemy zaliczyć badanie nasienia, a u kobiety: ocenę ultrasonograficzną wzrostu pęcherzyka Graafa, badania określające rezerwę jajnikową w tym pomiar poziomu hormonu AMH. Należy zwrócić uwagę, że proces diagnostyczny może u każdej pary przebiegać inaczej, lekarz na podstawie wyników podstawowych badań kieruje odpowiednio dalszą diagnostykę.

Ważne jest to aby, pierwsza wizyta była przeprowadzona w spokojnej i miłej atmosferze. Lekarze w naszej Klinice Gameta zbierają bardzo szczegółowy wywiad, przeprowadzają badania, ale również zachęcają pacjentów do zadawania pytań. Chcemy, aby nasi pacjenci mogli uzyskać jak najszerszą wiedzę na temat diagnostyki oraz proponowanego programu leczenia.