Rdzeń kręgowy (SP, Spinal Cord)  to część ośrodkowego układu nerwowego człowieka, umieszczony jest w kanale kręgowym i jest odpowiedzialny  za przewodzenie impulsów nerwowych pomiędzy mózgiem, a obwodowym układem nerwowym. Uraz rdzenia kręgowego (SPI, Spinal Cord Ingury)  zaburza przekaz informacji pomiędzy mózgiem i częścią ciała poniżej uszkodzenia.

Pomiędzy każdymi dwoma sąsiadującymi kręgami wychodzą od rdzenia nerwy rdzeniowe, przenoszące informację nerwowe  do i od unerwianych fragmentów. Lokalizacja urazu w obrębie rdzenia przekłada się na upośledzenie neurologiczne odpowiednich regionów ciała.  Do uszkodzenie kręgosłupa wraz z rdzeniem kręgowym może dojść na odcinku szyjnym, piersiowym, lędźwiowym bądź krzyżowym. Utrata funkcji czuciowo-ruchowej dotyczyć może całego ciała poniżej poziomu urazu. Objawia się to m.in. zaburzeniami czucia i sprawności ruchowej, upośledzeniem lub brakiem orgazmu, erekcji i w konsekwencji niepłodności.

Częstość występowania urazów rdzenia kręgowego (SPI) waha się w granicach od kilku do kilkunastu  na 1 mln/rok w krajach wysokorozwiniętych.  W Polsce najczęstszą przyczyną urazu rdzenia są  upadki z wysokości do których zalicza się również skoki do wody.  Do uszkodzenia rdzenia kręgowego może dojść także na skutek przemocy (pobicia, rany postrzałowe). W Europie ponad połowa urazów dotyczy osób pomiędzy 19-35 rokiem życia, czyli  wieku, w którym odczuwamy naturalną potrzebę zastania rodzicem.  Urazom rdzenia kręgowego ulegają 6 razy częściej mężczyźni niż kobiety.

Jednym z odległych powikłań urazów rdzenia kręgowego u mężczyzn jest niepłodność i brak możliwości posiadania potomstwa. Dla takiego mężczyzny, który nierzadko już   otarł się o śmierć  brak posiadania dziecka jest kolejnym dramatem, powodem do zmartwień, depresji.   Bez interwencji medycznych płodność pacjentów po urazach rdzenia kręgowego jest niska i mieści się w przedziale  od 0 do kilkunastu  %  w porównaniu do populacji ogólnej (89%).

Wpływ urazów rdzenia kręgowego na płodność mężczyzn jest znacznie bardziej niekorzystna niż w przypadku kobiet, działając negatywnie na funkcje seksualne i rozrodcze, głównie na skutek:

  • braku/zaburzeń ejakulacji,
  • braku/zaburzeń wytrysku
  • nieprawidłowej produkcji i dojrzewania plemników w jadrach i najądrzach.

Na funkcje seksualne wpływa stopień przerwania rdzenia nerwowego oraz poziom uszkodzenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego.   Wzwód prącia u mężczyzny pojawia się dzięki dwóm niezależnym mechanizmom neurologicznym i nerwowym tzw. szlakiem psychogennym i odruchowym.

Mężczyźni po urazie powyżej poziomu jedenastego kręgu piersiowego (Th11) zazwyczaj nie mają  erekcji, natomiast pacjenci po urazie poniżej  Th12 są do nich zdolni. Niezależnie od powyższego szlak odruchowy aktywuje  układ nerwowy  w odpowiedzi na bodźce dotykowe z penisa  bez udziału mózgu, dzięki odruchowi przebiegającemu na poziomie rdzenia kręgowego.  Mężczyźni z SPI  bez zdolności do psychogennych erekcji, mogą mieć więc ją częściowo zachowaną dzięki tzw. szlakowi odruchowemu.  Mechanizm ten wykorzystywany jest  w celu uzyskania  wzwodu i ejakulacji u mężczyzn z urazami rdzenia kręgowego.  Erekcja i wytrysk może nastąpić w takim przypadku dzięki tzw. mechanicznej wibrostymulacji prącia. Niestety jeśli  w końcu  uda się doprowadzić do wytrysku  to  otrzymane   nasienie bardzo często charakteryzują się  nieprawidłowymi  parametrami.    Stan ten prawdopodobnie    spowodowany jest   podwyższoną temperaturą moszny oraz przewlekłymi stanami zapalnymi dróg moczowo-płciowych. Do powyższych predysponuje siedzący tryb  życia,  zaburzona  termoregulacja   jąder  oraz przewlekłe problemy z nietrzymaniem moczu i stolca.

Nasienie u pacjentów z urazem rdzenia kręgowego można uzyskać.

–  metodą nieinwazyjną za pomocą wibrostymulacji prącia (PVS) poprzez użycie specjalnego urządzenia obsługiwanego przez pacjenta lub jego partnerkę

–  metodą inwazyjną – chirurgicznej ekstrakcji plemników z jąder

Otrzymane plemniki mogą być użyte do procedur wspomaganej prokreacji lub zamrożone w celu zachowania płodności na przyszłości – u mężczyzn z urazem rdzenia kręgowego wraz z postępującym czasem od urazu może dojść do dalszego  pogorszenia jakości plemników  lub całkowitego zatrzymania ich produkcji.

Otrzymanie ciąży jest możliwe za pomocą  inseminacji domacicznej lub zapłodnienia pozaustrojowego.