Zabieg  zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro) to dla wielu par jedyna szansa na posiadanie  dziecka. Przeprowadza się go w sytuacji, gdy inne metody leczenia niepłodności nie przynoszą rezultatu, a także wtedy, kiedy z góry wiadomo, że nie będą skuteczne. Wiek kobiety w znacznym stopniu determinuje prawdopodobieństwo urodzenie dziecka podczas leczenia niepłodności, dotyczy to również procedury in vitro. Do jakiego wieku można wykonać in vitro? Jest to sprawa indywidualna i  zależy od ogólnego zdrowia kobiety oraz wydolności jajników.  Nie ma maksymalnego wieku, do którego przeprowadza się in vitro, natomiast rejestrowana skuteczność tego zabiegu spada do minimum u większości kobiet po 44 roku życia.

Na czym polega zabieg in vitro i kto może skorzystać z tej metody leczenia niepłodności?

In vitro (in vitro fertilization – IVF) to metoda zapłodnienia pozaustrojowego, które polega na zapłodnieniu komórki jajowej (lub komórek) w warunkach laboratoryjnych, a następnie wprowadzenie zarodka do dróg rodnych kobiety.

Najważniejsze etapy zabiegu in vitro, to:

  • Stymulowanie owulacji – wspomaganie dojrzewania oocytów poprzez kurację hormonalną.
  • Pobranie (punkcja) komórek jajowych – zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym, pod kontrolą USG.
  • Oddanie nasienia przez mężczyznę (partnera kobiety, jeśli to on jest dawcą).
  • Połączenie męskich i żeńskich komórek rozrodczych w laboratorium.
  • Transfer zarodków do dróg rodnych kobiety (wykonuje się go od 2 do 5 dni po zapłodnieniu, drogą dopochwową).

Zasady przeprowadzania zapłodnienia są zazwyczaj regulowane przez rządy poszczególnych krajów. W Polsce in vitro mogą przeprowadzić małżeństwa, a także pary, które nie sformalizowały swojego związku. W tym drugim przypadku niezbędne jest podpisanie oświadczenia o wspólnym pożyciu.

Ograniczenia wiekowe przy in vitro w Polsce

Warunki i możliwości przeprowadzania zabiegu in vitro w Polsce określa Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności. Dokument ten nie określa wprost maksymalnego wieku, do którego można wykonać zapłodnienie pozaustrojowe IVF. Oznacza to, że w Polsce nie istnieją usankcjonowane prawnie limity wiekowe dla zabiegów in vitro. Istnieją natomiast uwarunkowania medyczne, które powodują, że lekarz nie podejmie się leczenia, gdyż zabieg nie będzie miał szans powiedzenia lub będzie zagrażał życiu i zdrowiu kobiety, jak również zdrowiu  przyszłego dziecka.

Limity wiekowe przy in vitro – dodatkowe kwestie

Tak więc oceniając możliwość skutecznego przeprowadzenia zapłodnienia pozaustrojowego, lekarz kieruje się przede wszystkim racjonalnymi przesłankami odnośnie stanu zdrowia i możliwości prokreacyjnych kobiety. Należy pamiętać, że wraz z wiekiem szanse zajście w ciążę maleją i zasada ta dotyczy to również zapłodnienia pozaustrojowego.

Mimo że w ustawie nie zostało sprecyzowane, do jakiego wieku można przeprowadzić in vitro, pewną podpowiedzią może być prawodawstwo innych państw. W krajach europejskich, w których ustalono ograniczenia wiekowe przy in vitro, górna granica wieku wynosi średnio 45 lat. Trzeba jednak pamiętać, że możliwości i szanse powodzenia in vitro są kwestią bardzo indywidualną. Ostateczną ocenę w tym zakresie podejmuje każdorazowo lekarz na podstawie wywiadu i dokładnej diagnostyki.

Ustawa o leczeniu niepłodności – dodatkowe informacje

Zgodnie z zapisami ustawy, dopuszcza się jednorazowe zapłodnienie maksymalnie 6 komórek jajowych. Większa liczba jest możliwa w przypadku, kiedy kobieta ukończyła 35. rok życia lub jeśli w przeszłości dwukrotnie przeprowadzono nieskuteczne leczenie metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Wskazaniem do zapłodnienia większej liczby komórek mogą być również choroby współistniejące z niepłodnością.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zapłodnienia in vitro oraz innych metod leczenia niepłodności – zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Jesteśmy dla Państwa dostępni w Warszawie, Łodzi, Kielcach oraz w Gdyni.