CENTRUM ZDROWIA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Dotacje na kapitał obrotowy dla firmy Centrum Zdrowia Warszawa Sp. z o.o.”

Celem projektu jest pomoc przedsiębiorstwu, które w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znalazło się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Efektem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 56 232,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 56 232,00 PLN