GAMETA GDYNIA CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Dotacje na kapitał obrotowy dla firmy Gameta Gdynia Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”

Celem projektu jest pomoc przedsiębiorstwu, które w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znalazło się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Efektem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 81 703,20PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 81 703,20 PLN