Gameta Warszawa w dniu 16 sierpnia tj piątek pracuje od g. 8:00 do g. 15:00, pobrania krwi do g. 12:00.

Serdecznie Zapraszamy