Podziękowanie dla firmy  J.S Hamilton Poland Sp. z o. o

W imieniu własnym oraz pracowników Gameta Gdynia Centrum Zdrowia Sp. z o.o. pragnę serdecznie podziękować firmie J.S Hamilton Poland  Sp. z o.o.  za przekazanie 100 sztuk maseczek ochronnych  FPP2 w celu zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce  oraz ogromne trudności w  dokonywaniu przez nas zakupów  środków ochrony osobistej dla personelu medycznego powodują,  że dar Państwa firmy jest w tej chwili dla nas szczególnie cenny i jesteśmy bardzo wdzięczni za to że zechcieliście  Państwo wesprzeć w ten sposób.  Pomimo pandemii wirusa SARS-CoV-2 prowadzimy przez cały czas  leczenie pacjentek w zakresie opieki nad ciążą zagrożoną, w nagłych stanach ginekologicznych i w zakresie ultrasonograficznych badań prenatalnych.

Przekazany nam sprzęt poprawi bezpieczeństwo i komfort pracy naszego  personelu medycznego, a tym samym przyczyni się do poprawy warunków realizacji świadczeń medycznych na  rzecz pacjentów.

Z poważaniem

Prezes Gameta Gdynia dr n.med. Dariusz Wójcik