W większości laboratoriów zajmujących się rozrodem wspomaganym do hodowli gamet i zarodków używa się standardowych inkubatorów, które utrzymują atmosferyczne stężenie tlenu – 20%. Najnowsze badania dowodzą, że hodowla w 5% stężeniu tlenu, choć znaczniej kosztowna, daję wymierne rezultaty w postaci lepszych morfologicznie embrionów, zwiększonego odsetka zarodków osiągających stadium blastocysty i większej liczby ciąż klinicznych.

Wychodząc na przeciw  doniesieniom naukowym od listopada 2008 w laboratorium stosujemy najnowocześniejsze  inkubatory niskotlenowe, co w połączeniu z przedłużoną hodowlą do stadium balastocysty pozwala osiągnąć odsetek ciąż klinicznych powyżej 67 % na transfer.