„GAMETA-SZPITAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY – SPÓŁKA KOMANDYTOWArealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy „GAMETA-SZPITAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy – Spółka Komandytowa.”

Celem projektu jest pomoc przedsiębiorstwu, które w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znalazło się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Efektem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 100 939,53 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 100 939,53 PLN