Ogłaszamy rekrutację na szkolenia ustawiczne, poniżej informacja o szkoleniach dla poszczególnych grup.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kliniką Gameta Rzgów w Łodzi.

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA Z DNIEM 06.09.2017R.