Bisfenol (BPA) to organiczny związek chemiczny stosowany powszechnie do produkcji tworzyć sztucznych. W renomowanym czasopiśmie Reproducive Toxycology właśnie ukazała się publikacja naszego zespołu wykazująca potencjalny negatywny wpływ BPA na płodność oraz wyniki leczenia niepłodności. Praca jest pierwszym tak dużym badaniem na świecie badającym wpływ tego związku na płodność oraz wyniki leczenia.

Link do artykułu