Diagnostyka owulacji polega na określaniu w odpowiednich dniach cyklu stężeń hormonów w surowicy krwi pacjentki. Bardzo ważnym badaniem jest monitorowanie owulacji przy pomocy ultrasonografii. W przypadku, gdy diagnostyka wskaże na istnienie zaburzeń owulacji, konieczne jest zastosowanie leków stymulujących: antyestrogenów lub gonadotropin.
Owulację stymuluje się w przypadku, gdy występują nieprawidłowości w cyklu hormonalnym prowadzące do:

  • braku owulacji,
  • niewydolności II fazy cyklu,
  • przygotowania do inseminacji lub IVF.