Szkolenie ustawiczne dla pielęgniarek i położnych pracujących w Ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji.

(Termin: 18-19 LISTOPADA  2021r. w Gameta Łódź)

Szkolenie ustawiczne dla lekarzy pracujących w Ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji.

(Termin: 16-19 LISTOPADA  2021r. w Gameta Łódź)