W dniach 15-22 listopada 2023 w Gameta Szpitala odbędzie się szkolenie: „szkolenie wstępne dla lekarzy pracujących w Ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji których czynności mają wpływ na jakość komórek rozrodczych i zarodków oraz bezpieczeństwo dawców i biorczyń – wymagane Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności.”