W dniach 4-5 stycznia 2023 roku odbędzie się szkolenie ustawiczne dla lekarzy pracujących w Ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji – prowadzi Gameta Szpital.