W dniach 05 – 08. 10. 2021 odbędzie się szkolenie wstępne dla embriologów i pracowników pracowni seminologicznej oraz pracowników banku komórek rozrodczych i zarodków stosownie do przepisów Ustawy z dnia 25 czerwca 2015r.

W dniach 05 – 08. 10. 2021 odbędzie się szkolenie wstępne dla lekarzy pracujących w Ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji stosownie do przepisów Ustawy z dnia 25 czerwca 2015r.