W dniach 04.11.2019-29.11. 2019 w Gameta Łódź odbędzie się szkolenie wstępne dla lekarzy pracujących w Ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji – stosownie do zapisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku.