„GAMETA-SZPITAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy – spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój laboratorium B+R w zakresie opracowania skutecznych metod leczenia niepłodności u pacjentów z urazami rdzenia kręgowego”.

Koszt całkowity projektu: 1 321 609,20 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 522 648,00 PLN

Projekt obejmuje rozwój działu Badawczo – Rozwojowego przedsiębiorstwa Gameta – Szpital w celu opracowywania skutecznych metod leczenia niepłodności u pacjentów z urazami rdzenia kręgowego.

Realizacja przedsięwzięcia doprowadzi do podniesienia konkurencyjności i wzmocnienia potencjału innowacyjnego spółki Gameta – Szpital.