Szkolenie wstępne dla pielęgniarek i położnych pracujących w Ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, , szkolenie w dniach 04 – 22.07.2022 r. odbędzie się w Gameta Łódź.