W dniach 15.06. – 10.07. 2020 r. w Gameta Łódź odbędzie się szkolenie wstępne dla pielęgniarek i położnych pracujących w Ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji – stosownie do zapisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku.