Pracuje w Gamecie od 2005 r. obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu

Specjalizuje się w:

 • leczenie niepłodności (metody wspomaganej prokreacji)
 • endokrynologia ginekologiczna
 • histeroskopia ginekologiczna
 • zachowanie zdolności prokreacyjnych u pacjentów leczonych onkologicznie

 Przynależność do stowarzyszeń i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG)
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu (PTMR)
 • Europejskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (ESHRE)
 • Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu (ASRM)

Tytuły naukowe i certyfikaty:

 • Embriolog Kliniczny  - Europejskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii – (Embriology Certification  - European Society of Human Reproduction and Embryology)
 • Embriolog Kliniczny - Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu
 • Doktor nauk medycznych nadany przez Wydział Wojskowo- Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w dniu 30 kwietnia 2011 tytuł pracy doktorskiej: Ocena wartości histeroskopii wykonywanej w warunkach ambulatoryjnych w diagnostyce i leczeniu patologii w obrębie jamy macicy.
 • Specjalista - Położnictwo i Ginekologia Nr dyplomu 0724/2009.1/9
 • International Master Degree in the Biotechnology of Human Assisted Reproduction and Embryology  - Studia podyplomowe -  Uniwersytet w Walencji  (Hiszpania).

Języki obce: angielski, francuski