1. Szkolenie wstępne dla embriologów i pracowników pracowni seminologicznej oraz pracowników Banku komórek rozrodczych i zarodków , szkolenie w dniach 21-22.02 .2022
  2. Szkolenie wstępne dla pielęgniarek i położnych pracujących w Ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, , szkolenie w dniach 21-22.02 .2022